Pasjonat sztuk wszelakich, zwł. historii, antropologii, archeologii i religioznawstwa, niegdyś związany z muzealnictwem, szermierką historyczną i odtwórstwem vel rekonstrukcją. Absolwent historii (UJ), zainteresowany też szamanizmem jako fenomenem badawczym.