"Jesteśmy dziećmi światłą, głosem stworzenia. Przybyliśmy tutaj z powodu oddzielenia po to, aby zbadać całą cudowność istnienie" (Dhyani Ywahoo)
Czerwoną Ścieżką Mocy kroczę już od 1996 rokuTutaj na zdjęciu jestem z Grandfather Keya Wright 
Jeśli zaś chodzi o przekaz to jest niezbędny nie w przypadku osób które sie uczą, a tylko w sytuacji przekazywania wiedzy o ścieżce i nauczania oraz prowadzenia świętych ceremonii, a ja tego nie robię, nie jest powiedziane nigdzie że każdy kroczący ścieżką musi przekazywać innym swoją wiedzę. Dla mnie osobiście nie istnieje rozróżnienia pomiędzy ścieżką szamana a ścieżką medicine - jest tylko jedna ścieżka i jest Ona święta.

Jeżeli zaś chodzi o moja ścieżkę to najbardziej jestem związany z następującymi tradycjami Grandmother Twylah Nitch Hurd i Venerable Dhyani Ywahoo. Nauki otrzymywałem głownie od Danuta Ogaoeno Mette, która należała do Starszyzny i była uznana jako Elder, czyli uznanym w Tradycji Nauczycielem. Miałem szczęście równocześnie spotkać tradycyjnego szamana Silver Foxa - dr Haervey Mette. Indianina Cherokee, który kilka lat mieszkał w Polsce dzieląc się naukami swojego ludu.

Jeździłem także na warsztaty z Leszkiem Michalikiem, który przekazuje wiedzę i wizję tradycyjnego szamana Sun Bera w Polsce. Miałem okazję być także na warsztatach nauczycielki Azteckiej Marii Xilonem o kalendarzu wg tradycyjnej rachuby czasu oraz warsztatach u Lou Montgomery (połączenie wiedzy szamańskiej z Psychodramą).