W działaniach twórczych wykorzystuję rozszerzone pojęcie energii, pokazuję odniesienia do rzeczywistości zastanych i alternatywnych.
Tworzę w obszarze performance fotograficznego. Zawodowo badam kompatybilność elektromagnetyczną. Z fotografią - od 1974 roku. 
Jestem absolwentem Wydziału Sztuk Mediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.