Powstaje społeczność mająca na celu reaktywację Taraki, tzn. wznowienie wydawania tego serwisu. Ale na innych zasadach niż wcześniej. Oto te zasady:

1) Zakładamy fundację, która będzie właścicielem domeny i dysponować będzie koniecznymi pieniędzmi. Jednocześnie zarząd fundacji będzie nadrzędnym ciałem nad innymi działaniami wokół Taraki.

2) Obmyślamy sposób finansowania serwisu, zapewne w postaci jakiejś formy crowdfundingu.

3) Prowadzenie serwisu od strony informatycznej powierzamy firmie webmasterskiej.

4) Liczymy na to, że spośród autorów i czytelników Taraki wyłoni się liczna i aktywna społeczność, która działać będzie jako zbiorowa sieciowa redakcja serwisu.

Więcej informacji znajdziesz w raportach, które pobierzesz mailem ze strony Raport: Przyszłość Taraki (2).

Potrzebujemy teraz wielu osób, które będą gotowe włączyć się w nasze działania.

Chcesz dołączyć do nas? – Napisz na adres info@taraka.pl.

hydrangea.jpg